Pagina principala
Informatii publice
C.A.S. Dolj
Sistem informatic
Portal pacienti
Evenimente/presa
Contact
Despre noi
Ambulatoriu Spital
Sectii Clinice
Servicii oferite
Dotari spital
Pagina principala
Documente contract
Pentru o transparenta totala va punem la dispozitie documente ce confirma legatura noastra cu Casa de Asigurari de Sanatate a judetului Dolj.
 
 

Pentru mai multe informatii pentru asigurati accesati site-ul CAS Dolj.

 http://www.cnas.ro/casdj/

 
PROGRAME INCHEIATE CU CAS DOLJ

I. Program national de HEMOFILIE si TALASEMIE

1. PN Hemofilie (substitutie 1-10)

2. PN Hemofilie (substitutie on demand)

3. PN Hemofilie (inhibitori accidente hemoragice)

4. PN Talasemie

II. Program national de ONCOLOGIE

III. Program national de DIABET ZAHARAT

 
 
PROGRAME INCHEIATE CU DSP DOLJ

1. Actiuni (Planning)

2. Actiuni (Rezidenti)

3. Actiuni (Cercetare)

4. Subprogram de screening pentru depistarea precoce activa a cancerului de col uterin

5. PN 1.3.13 (Profilaxia cecitatii la prematuri prin depistarea precoce si tratamentul retinopatiei)

6. PN 1.3.2 (Profilaxia sindr de imunizare)

7. PN 1.3.8 (Profilaxia malnutritiei la copii)

8. 1.3.14B (Astm bronsic copii)

9. PN VI 2.1 (Prevenirea deceselor neonatale prin cresterea accesului la ingrijiri adecvate)

10. PN 1.1.4.3 (Sanatate copii - Scoli)

11. PN 3.16 (Activitati de ingrijire a gravidelor si lehuzelor)

12. PN 3.10 (Monitorizarea activa a bolnavilor cu diabilitati de ambulatie)

13. PN 3.17.2 (Sanatatea mamei si copilului)

14. PN 3.15.1 (Reabilitare Pediatrie, T.I., Primiri Urgente)

15. PN A.T.I.

 

CONTRACT INCHEIAT INTRE SPITAL SI CAS Dolj

Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova acorda asistenta medicala de specialitate pentru pacientii judetului Dolj in regim de contract cu CAS Dolj.

Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului Dolj (CAS Dolj) este instituţie publică autonomă de interes local, cu personalitate juridică, fără scop lucrativ, care administrează şi gestionează  Fondul national de asigurări sociale de sănătate, cu respectarea normelor elaborate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, asigurând funcţionarea sistemului de asigurări de sănătate la nivel judeţean.

   

Intre Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova si CAS Dolj exista contract pentru urmatoarele servicii:

- Contract de furnizare servcii medicale spitalicesti;
-  Contract de furnizare servicii medicale in asistenta medicala de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatile clinice;
-  Investigatii paraclinice;
-  Contract de furnizare servicii medicale in asistenta medicala de specialitate de recuperare, medicina fizica si balneologie;acestia fata de calitatea serviciilor medicale;

Principalele atribuţii ale CAS Dolj, conform statutului propriu sunt:

- administrează împreună cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Fondul de Asigurări Sociale de Sănătate;
- controlează respectarea dreptului asiguraţilor la servicii medicale, medicamente şi materiale sanitare în mod nediscriminatoriu, în condiţiile legii;
- participă la acreditarea medicilor şi a personalului sanitar care poate fi admis să lucreze în sistemul de asigurări sociale de sănătate;
- încheie contracte anuale cu furnizorii de servicii medicale, servicii farmaceutice şi de dispozitive medicale destinate corectării şi recuperării deficienţelor organice sau funcţionale ori corectării unor deficienţe fizice, în limita condiţiilor prevăzute de contractul-cadru şi normele metodologice de aplicare a acestuia;
- decontează furnizorilor de servicii medicale, de servicii farmaceutice şi de dispozitive medicale destinate corectării şi recuperării deficienţelor organice sau funcţionale ori corectării unor deficienţe fizice, contravaloarea serviciilor contractate şi prestate asiguraţilor, pe baza formularelor de raportare, stabilite prin ordin al Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;
- efectuează sondaje în vederea evaluării gradului de satisfacere a asiguraţilor şi de evaluare a interesului manifestat de către aceştia faţă de calitatea serviciilor medicale.SERVICII DE SPITALIZARE DE ZI
PACHETUL DE SERVICII MEDICALE IN ASISTENTA MEDICALA AMBULATORIE
Copyright © 2000 - 2015 Info World. Toate drepturile rezervate. Pagina principala | Informatii publice | Ambulatoriu spital | Sectii clinice | Anunturi | Contact